Elektronpilv elektriväljas

Kui aatom satub elektrivälja, siis tema elektronpilv muudab oma kuju, nihkudes elektriväljaga vastassuunas, positiivse laengu poole. Siin simulatsioonis saab seda modelleerida, muutes aatomile mõjuva elektrivälja tugevust. Sinine pall täistab aatomi tuuma, punane pall elektroni asukoha mõõtmiste üksikuid tulemusi, millest kokkuvõttes tekib elektronpilv.