Convection: cooling of open and covered hot water

Võrdle lahtise ja kaanega kaetud anumas oleva vee jahtumist. Temperatuuri märgitakse värvikoodina - mida punasem seda soojem. Simulatsioonis on ka kolm nihutatavat temperatuuri sensorit, mis näitavad temperatuuri arvväärtust.