Füüsikaline tunnetusprotsess ja kujutlus<br>

Füüsikaline tunnetusprotsess ja kujutlus. Sündmus — makk pannakse mängima; signaal — helisignaal kannab infot; moonutus — lisandub signaali moonutav heli; retseptor — kõrv võtab helid vastu; aisting — närvisignaal suundub kõrvast ajusse; taju — aju töötleb ja talletab saadud infot; kujutlus — aju kujundab sündmusest tervikpildi.