Kohuke<br>

Etiketi järgi on kohukese mass 43 grammi. Kumba peaksime rohkem uskuma: kas oma mudeli põhjal saadud tulemust (42 g) või kohukeste tootja andmeid (43 g)? Kas need kaks väärtust võiksid mõõtemääramatuse piires ühtida?