Seotud osakesed

Välja kvante vahetavad osakesed on omavahel seotud.