Standardmudel

Standardmudel sisaldab kõiki hetkeseisuga teada olevaid vähimaid osakesi. Nendest koosnebki aine ja väli. Aineosakesed on kvargid ning leptonid. Väljaosakesi nimetatakse bosoniteks. Nende hulgas on ka äsja avastatud Higgsi boson.