Miks jääb laetud õhupall seina külge?

Simulatsioonis on näha, kuidas positiivselt või negatiivselt laetud õhupall indutseerib seinas vastavalt negatiivse või positiivse laengu ülejäägi. Concorde Consortium.