Laengute tõukumine ja tõmbumine

Samanimeliselt laetud kehad tõukuvad, erinimeliselt laetud kehad tõmbuvad.