Soojusliikumine ja energia

Kuidas sõltub tahke aines aatomite soojusliikumine temperatuurist. Concorde Consortium