Heat transfer in solids and gases

Kuidas toimub soojusülekanne tahkistes ja gaasides.  Soojusülekannet saab uurida erinevate mõõtmetega varrastes, gaasilises keskkonnas, vaakumis ja käsnas.