20 ja 80 kraadine vesi klaasis

Klaasid 20- ja 80-kraadise veega. Soojema veega klaasi siseküljel on näha veeauru kondenseerumisel tekkinud veepiisku.