√úlesande joonis, kujutis 1

√úlesande joonis, kujutis 1