Pommitamine lennukilt, joonis

Joon. 3. Teed, mida mööda langevad lennukilt visatud pommid.