Liikuvad kõnniteed, joonis

Liikuvad kõnniteed, joonis

Joon. 6. Liikuvad kõnniteed.