Energiatarbimine

Joonis 6: Praegune tarbimine elaniku kohta „karikatuur-Suurbritannias 2008“ (kaks vasakpoolset tulpa) ja tuleviku tarbimisplaan koos kütuste võimaliku jaotusega (kaks parempoolset tulpa). See plaan eeldab elektritootmise suurendamist $18\, \mathrm{kWh/p}$ pealt $48\, \mathrm{kWh/p}$ peale elaniku kohta.