Kuuma vee tootmine Viridian Solari katsemajas

Joonis 15: Hea. $3\, \mathrm{m^2}$ kuumaveepaneeli toodetud päikeseenergia (roheline) ja lisasoojusvajadus (sinine), et toota Viridian Solari katsemajas kuuma vett. (Fotol on näha maja, mille katusel on sama mudeli paneel.) Keskmiselt tootis $3\, \mathrm{m^2}$ paneel päikeseenergiat $3,8\, \mathrm{kWh/p}$. Katse jäljendas keskmise Euroopa majapidamise soojaveekasutust, milleks on päevas $100$ liitrit kuuma vett ($60\, \mathrm{^{\circ}C}$). $1,5–2\, \mathrm{kWh/p}$ vahe kogu toodetud soojuse (must joon, kõige ülemine) ja kasutatud sooja vee vahel (punane joon) tuleb soojuskaost. Violetne joon näitab päikeseenergiasüsteemi töös hoidmiseks kuluvat elektrit. Nende päikesepaneelide keskmine energiatoodang pindalaühiku kohta on $53\, \mathrm{W/m^2}$