Sipelgad veavad juustutükki

Joon. 14. Kuidas sipelgad veavad juustutükki noolega A näi datud suunas asuva pesa poole.