Tuul tõukab purje

Joon. 17. Tuul tõukab purje alati täisnurga all selle pinnaga.