Koormaga regi jääteel

Koormaga regi jääteel

Koormaga regi jääteel: А - rööbas, В - jalas, С - kokkupressitud lumi, D - tee muldkeha.