Koormaga regi jääteel

Koormaga regi jääteel: ? - rööbas, ? - jalas, ? - kokkupressitud lumi, D - tee muldkeha.