Ülesvisatud kaabut on kergem püüda, kui ta on pöörlema pandud

Joon. 29. Ülesvisatud kaabut on kergem püüda, kui ta on pöörlema pandud.