Ülesvisatud kaabut on kergem püüda, kui ta on pöörlema pandud

Ülesvisatud kaabut on kergem püüda, kui ta on pöörlema pandud

Joon. 29. Ülesvisatud kaabut on kergem püüda, kui ta on pöörlema pandud.