Suurte teleskoopide peeglite võrdlus

Suurte teleskoopide peeglite võrdlus

Joonisel on kujutatud täna töötavate või planeeritavate teleskoopide peeglid võrdluses inimese ja korvpalliväljakuga.