Miks vesi tiirlevast ämbrist välja ei voola?

Joon. 31. Miks vesi tiirlevast ämbrist välja ei voola?