Kuradikiige ehitamise skeem

Kuradikiige ehitamise skeem

Joon. 32. "Kuradikiige" ehituse skeem.