Pöörlev platvorm, sile

Joon. 33. Mida tunneb inimene, seistes pöörleva platvormi äärel?