Pöörlev platvorm, üleskeeratud äär

Joon. 34. Inimene seisab kindlalt pöörleva platvormi üleskeeratud äärel.