Surmasõlm

Joon. 41. Surmasõlm. All vasakul: skeem arvutamiseks.