Põhjatus kaevus

Joon .44. Kukkudes maakera keskpunkti läbivasse kaevu, hakkab keha peatumatult võnkuma kaevu ühest otsast teiseni.