Kui maakera mööda diameetrit läbi puurida ...

Joon. 43. Kui maakera mööda diameetrit läbi puurida ...