Newtoni mägi

Joon. 47. Kuidas peavad langema kivid, mis on visatud mäetipust hiiglasuure kiirusega rõhtsuunas.