Vesi-igiliikuri projekt  

Joon. 54. Veel üks vesi-igiliikuri projekt.