Aurikute

Joon. 65. Aurikute "Olympic" ja "Hawk" asend enne kokkupõrget.