Bernoulli printsiibi illustratsioon

Joon. 69. Bernoulli printsiibi illustratsioon. Toru AB kitsas osas ? on rõhumine väiksem kui laias osas b.