Millised jõud mõjuvad lennuki tiivale?

Joon. 84. Millised jõud mõjuvad lennuki tiivale? Õhutihenduste (+) ja -hõrenduste (-) jaotus piki lennuki tiiba katsete põhjal. Kõigi tiivale rakendatud suruvate ja imevate mõjude tõttu tõuseb tiib õhku. (Pidevad jooned näitavad rõhkude jaotust. Sedasama näitab punktiirjoon lennukiiruse järsul suurenemisel.) lainjalt