Liivalainete tekkimine merekaldal veekeeriste mõjul

Joon. 79. Liivalainete tekkimine merekaldal veekeeriste mõjul.