Gravitatsioonikonstandi määramine väändkaalude abil

Gravitatsioonikonstandi määramine väändkaalude abil

Cavendishi katses tõmbusid kuulid massiga 0,7 kg kuulide poole, mille mass oli 158 kg.