Kuu Maa gravitatsiooniväljas

Kuu Maa gravitatsiooniväljas

Maa ja Kuu aegruumi kõverdamas.