Laineenergia võimalik osa Suurbritannia taastuvenergiale toetuvas energiaplaanis

Laineenergia võimalik osa Suurbritannia taastuvenergiale toetuvas energiaplaanis

Joonis 12.2: Laineenergia.