$${\text{1 p{\"a}evas kasutatud energia} = \frac{\text{1 p{\"a}evas s{\~{o}}idetud vahemaa}}{\text{k{\"u}tuse {\"u}hiku kohta s{\~{o}}idetud vahemaa}} \times \text{{\"u}hiku k{\"u}tuse energiasisaldus}}$$