Ühendkuningriikide elektrijaamade sulgemise tõttu tekkiv energiapuudujääk vastavalt energiaettevõtte EdF andmetele

Joonis 1.3: Ühendkuningriikide elektrijaamade sulgemise tõttu tekkiv energiapuudujääk vastavalt energiaettevõtte EdF andmetele. Sellel graafikul on näidatud tuumaelektriaamade ja kivisütt või naftat põletavate elektrijaamade energiavõimekus kilovatt-tundides inimese kohta päevas. See võimekus on energiaallika poolt maksimaalne toodetav võimsus.