Ühendkuningriikide ja maailma kivisöetoodangu ajalugu aastatel 1600-1910

Joonis 1.5: Ühendkuningriikide ja maailma kivisöetoodangu ajalugu aastatel 1600-1910. Tootmismahud on näidatud ühikutes miljard tonni süsinikdioksiidi – tõepoolest hoomamatu ühik, kuid ärge muretsege, isikustame selle kohe.