Süsinikdioksiidi ($\mathrm{CO_2}$) konsentratsioon (osakest miljoni kohta) viimase $1100$ aasta jooksul

Joonis 1.7: Ülaltoodud graafikul on näidatud süsinikdioksiidi ($\mathrm{CO_2}$) konsentratsioon (osakest miljoni kohta) viimase $1100$ aasta jooksul – samad andmed, mille esitasime Joonisel 1.4.