Emissioonid jaotatuna riikide vahel, inimese kohta

Emissioonid jaotatuna riikide vahel, inimese kohta.