Maailma kasvuhoonegaaside emissioonid (2000) põhjuste ja gaaside kaupa

Joonis 1.9: Maailma kasvuhoonegaaside emissioonid (2000) põhjuste ja gaaside kaupa. „Energia“ sisaldab endas elektrijaamasid, tööstuslikke protsesse, transporti, fossiilkütuste põletamist ning hoonete energiakasutust. „Maakasutus, biomassi põletamine“ tähendab muutusi maakasutuses, metsade hävitamist ning mittetaastuva biomassi, näiteks turba, põletamist. „Prügi“ all peetakse silmas prügi põletamist ning töötlemist. Kastikeste suurused kujutavad iga allika potentsiaalset soojendavat mõju 100-aastase perioodi jooksul. Allikas: Emission Database for Global Atmospheric Research.