Pommkalorimeeter

Pomm-kalorimeeter. Põletatav toit asetatakse vette, mis omakorda on asetatud kalorimeetrisse. Põlemisel eralduv soojus soojendab vett. Vee temperatuuri on võimalik täpselt mõõta. Kalorimeeter tagab, et põlemisel eraldunud soojus ümbritsevasse keskkonda ei hajuks.