Kus on soojusülekanne, kus soojusjuhtivus, kus konvektsioon

Domineerivad soojusülekande liigid põleva küünla läheduses.