Laengumäng

Ülesandeks on muuta proovilaengu märki nii, et see läbiks labürindi.