Maa pöörlemise telg ja põhjanaela kõrgus

Maa pöörlemise telg ja põhjanaela kõrgus

Joonis 1. Kuna taevasfääri näiv pöörlemine vastab Maa pöörlemisele, siis on igal pool suund poolusele täpselt samas suunas Maa pöörlemise telje suunale. Igas maakera punktis on Maa pöörlemise telje nurkkõrgus horisondist võrdne antud asukoha geograafilise laiusega. Sama kehtib ka pooluse nurkkõrguse kohta. (Horisont on joonisel kujutatud Maad kujutavale ringjoonele puutujana.)