Tähe horisondilised koordinaadid

Tähe horisondilised koordinaadid

Joonis 2. Horisondilised koordinaadid. Horisont ja seniit-nadiir asimuut $A$ ja kõrgus $h$ (seniitkaugus $z$).