Molekuli elektronkate ja selle erinevad mudelid

Joonise on kujutatud tsükloheksüülamiini elektronpilve kuju, kus pilve serv on määratud erinevate elektronpilve tihedustega. Parempoolses veerus on kujutatud sama molekuli erinevaid mudelid. Võrrelge neid kahte veergu!